Selasa, 21 Juli 2009

TugasMataKuliahAgamaIslam

1. Pengertian dan Fungsi Aqidah, Hubungan Aqidah dengan Semua Ibadah, dan Aplikasinya
1.1. Pengertian
Secara etimoligis, aqidah berasal dari ‘aqada-ya ‘qidu- ‘aqdan.
Yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh.
Sedangkan secara terminologi aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah.
1.2. Fungsi Aqidah
Aqidah memiliki beberapa fungsi antara lain:
a. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam.
b. Merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki aqidahyang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermu’amalat dengan baik.
c. Semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan aqidah maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima
1.3. Hubungan Aqidah dengan semua ibadah
Seperti yang telah disebutkan dalam fungsi aqidah di atas, semua ibadah yang kita lakukan tidak akan ada gunanya jika tidak dilandasi dengan aqidah yang kuat dan kokoh. Ibarat sebuah bangunan, tidak ada gunanya kita membangun bangunan yang megah jika pondasi yang kita bangun tidak kokoh.. pastinya bangunan itu akan roboh.
1.4. Aplikasi Aqidah
Dalam hubungannya dengan aqidah tersebut, wajib bagi kita untuk melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari. Aqidah dapat diwujudkan dengan cara ibadah yang tertib.

2. Hubungan Rukun Islam dan Rukun Iman
Sangat erat hubungannya antara rukun islan dengan rukun iman. Seseorang yang beragama islam disebut muslim. Dalam kehidupannya seorang muslim sudah barang tentu harus melaksanakan rukun islam yang lima. Dan seseorang yang telah me;aksanakan rukun islam, otomatis dia memiliki iman. Seseorang yang iman disebut mukmin.dan secara tidak langsung seorang mukmin itu telah melaksanakan rukun iman yang enam.

3. Syahadat
Syahadat berbunyi:
- La iliha ilallah : beribadah hanya kepada Allah SWT.
- Muhammadur – Rasulullah : menjadikan Rasulullah sebagai titik pusat keteladan baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.
Syahadat berarti berjanji atau bersaksi. Seseoang yang bersyahadat berarti dia bersaksi bahwa dia hanya akan beribadah kepada Allah SWT dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan yang baik.

Fungsi syahadat :

Untuk mengikat manusia yang telah berjanji ssetia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah SWT, yang terkandung dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul.

Masa berlaku syahadat :
Sesungguhnya tidak ada batasan waktu syahadat. Namun, syahadat dapat menjadi batal ketika seseorang yang bersyahadat melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat seperti:
 Menyembah kepada selain Allah
 Bertawakal bukan kepada Allah
 Beramal bukan karena Allah
 Tidak menegakkan hkum Islam
 Dll.

contoh :
- Ketika seseorang menyekutukan Allah.
- Seseorang yang beramal bukan karena Allah melainkan karena ingin mendapat pujian dari orang lain.

4. Fungsi iman pada yang ghaib:
Makhluk Tuhan ada 2 yaitu al-ghaib dan asy-syahadah. Salah satu makhluk Allah yang ghaib yaitu malaikat. Berikut beberapa fungsi iman kepada makhluk Allah yang ghaib :
 Lebih menetahui kebesaran Allah.
 Lebih bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan malaikat yang diberi tugas menjaga manusia dari godaan syaitan.
 Akan selalu berbuat baik karena merasa setiap perbuatannya akan dicatat oleh malaikat dan akan dilaporkan pada hari pembalasan esok.
5. Maksud dari pernyataan “Agama islam adalah agama yang fitrah” :
Agama islam merupakan agama yang diakui oleh Allah SWT dan merupakan agama yang diturunkan lamgsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu agama islam bukanlah agama yang dibuat-buat oleh manusia.karena Nabi Muhammad adalah Nabi Allah yang ummy.

Kamis, 02 Juli 2009

kerja

hari ini hari pertama gw kerja..
y itung-itung belajar nyari duit sendiri lah...belajar menikmati hidup dengan segala tantangan yang ada..
hari ini c kerjaan gampang cuma ngerekap nota-nota yang ada. setelah selesai bebas deh gw mo ngapain aja..
berhubung gag ada kerjaan y gw surfing internet aja...
mumpung gag ad akerjaan gitu loh..
tp gag tw deh besok-besok gm kerjaa gw..
moga aja tep menyenangkan sprti ini..
enaknya klo kerja ginni terus..
udah kerja di ruangan ber-AC, kerja cm dikit,selesai kerja ngenet gratis, n yg jelas insyaAllah jrg dmarahin bos..
soalya bos gw tu y om gw sendiri hihihihih..

Jumat, 22 Mei 2009

analisis KARAKTER teks drama

ANALISIS KARAKTER DALAM DRAMA MAAF.  MAAF.  MAAF.  

KARYA N.RIANTIARNO

Kekuasaan merupakan salah satu hal penting yang dicari manusia dalam hidup ini karena dengan kekuasaan itu manusia dapat meraih apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya. Tak dapat dipungkiri lagi, orang yang mempunyai kekuasaan biasanya dapat dengan mudah meraih apa yang diinginkannya. Begiu pula dengan tokoh kaisar (ario) dalam drama berjudul maaf maaf maaf karya Riantiarno ini. Dia menganggap dirinya adalah Dasamuka yang berkuasa dan dapat memiliki apapun yang ia inginkan. Dalam drama ini tokoh kaisar digambarkan sebagai sosok penguasa yang tirani. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan  dialog berikut.

Kaisar : … kalian semua, dengar ya? Jangan suka main api dengan Dasamuka. Sebab, kalau terbakar kalian mampus sendiri. Susah sembuhnya. Tak bilangi, ya? Kekuasaan, apa pun sebutannya, tetap merupakan sesuatu yang manis dan menarik. Kalau kekuasaan diibaratken sebagai kekasih, maka, siapa sudi kekasih kita direbut orang? Ya, kan? Jelas, kekuasaan harus dipertahanken…  mati-matian….

Kaisar (Ario) mengancam pengikut dan bawahannya supaya tidak  pernah melawan dirinya. Ungkapan “jangan suka main api” merupakan peringatan yang ditujukan kepada bawahan tau orang yang mencoba melawan dirinya. Ungkapan itu lebih kurang bermakna jangan pernah mencoba melakukan hal yang akan berakibat buruk. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan hal yang akan berakibat buruk adalah melawan titah Dasamuka. Selain itu, Dasamuka memiliki sifat curang, tidak demokratis, dan serakah. Hal ini terlihat dari dialog berikut.

Kaisar: Ratu, hamba ini RajaDiraja. Hamba masih ingin berkuasa, tapi rakyat sudah ogah. Mereka maunya pemilu terus. Demokrasi terus. Hamba ingin mereka kembali percaya kepada hamba, tanpa melalui pemilu. Tolong Ratu Cahaya, beritahu caranya agar keinginan hamba terwujud.

Dalam dialog di atas, keinginnya untuk terus berkuasa tanpa pemilu menunjukkan bahwa tokoh Kaisar bukan orang yang demokratis. Pemilu merupakan symbol demokratis, karena dengan adanya pemilu rakyat bisa memilih pemimpin yang dianggap bisa memimpin rakyat dan negara. Sifat curang tokoh Kaisar terlihat pada ungkapan “tolong ratu cahaya, beritahu caranya agar keinginan hamba terwujud.”  Kaisar menginginkan takhta pemerintahan menjadi kuasanya dengan cara apapun. Sifat serakah Nampak pada ungkapan “Hamba masih ingin berkuasa, tapi rakyat sudah ogah.” Hal itu menunjukkan bahwa kaisar tidak ingin kekuasaannya direbut oleh orang. Ia ingin selalu berkuasa.

contoh penulisan sastra zaman peralihan hindu islam

SASTRA ZAMAN PERALIHAN HINDU-ISLAM

 

Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari perkataan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh islam.

                                Untuk menentukan karya mana yang tergolong dalam sastra zaman peralihan Hindu-Islam sukar sekali. Pertama, sastra Melayu lama pada umumnya tidak bertarikh dan tidak ada nama pengarangnya. Kedua, sastra Mealyu lama tertulis dalam huruf Arab. Ketiga, hasil sastra Melayu yang dianggap tertua. Keempat, semua hasil sastra zamaan peralihan berjudul hikayat, dan hikayat itu sendiri adalah kata Arab yang berarti cerita.

                                Ciri sastra zaman peralihan yang perlu disebut di sini adalah bahwa sastra zaman peralihan biasanya mempunyai dua judul, satu judul Hindu dan satu judul Islam. Seringkali judul islam adalah judul yang lebih dikenal daripada judul Hindunya. Misalnya Hikayat Si Miskin adalah lebih dikenal daripada Hikayat Marakarma.

                                Ada empat belas hikayat yang berasal dari zaman peralihan Hindu-Islam :

                                1. Hikayat Puspa Wiraja

                                2. Hikayat Parang Punting

                                3. Hikayat Langlang Buana

                                4. Hikayat Si Miskin

                                5. Hikayat Berma Syahdan

                                6. Hikayat Indera Putera

                                7. Hikayat Syah Kobat

                                8. Hikayat Koraisy Mengindera

                                9. Hikayat Indera Bangsawan

                                10. Hikayat Jaya Langkara

                                11. Hikayat Nakhoda Muda

                                12. Hikayat Ahmad Muhammad

                                13. Hikayat Syah Mardan

                                14. Hikayat Isma Yatim

Hikayat Puspa Wiraja

                Hikayat Puspa Wiraja atau Hikayat Bispu Raja ialah cerita yang populer sekali. Plotnya dengan sedikit perbedaan dapat ditemukan kembali dalam Hikayat Bakhtiar dan Hikayat Maharaja Ali. Naskah hikayat ini tidaklah banyak. Naskah yang terkenal ialah naskah Leiden yang disalin pada 3 Rejab 1237 H oleh Muhammad Cing Said. Hikayat ini berasal dari Thailand, Van der Tuuk demikian juga R.O winstedt tidak percaya kepada kemungkinan ini. Pertama, dalam hikayat ini tidak terdapat kata-kata Thai atau gelar yang berasal dari Thai. Kedua, hikayat ini memiliki persamaan yang sangat dekat dengan versi Parsi-Indianya. Ketiga, plotnya yang menceritakan musibat selepas kanak-kanak memegang burung kecil.

Hikayat Parang Punting

                Hikayat Parang Punting adalah sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya. Dewa yang maha kuasa ialah Batara Kala daan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara juga diadakan untuk memilih suami untuk tuan puteri. Biarpun begitu, naskah yang sampai kepada kita adalah naskah yang muda. Mungkin sekali naskah ini adalah salinan dari naskah yang pernah dibicarakan oleh R.O. Windstedt.

Hikayat Langlang Buana               

                Hikayat ini mungkin sudah tua sisanya. Perkataan Arab yang terdapat di dalamnya hanya sedikit. Menurut H.C Klinkert : “Hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni, mungkin pada masa orang Melayu masih belum mengenal bentuk syait Arab. Dalam hikayat ini terdapat banyak pantun dan seloka, tetapi syair tiada sama sekali.

Hikayat Si Miskin atau Hikayat Maharama

                Hikayat ini terdapat di Museum Jakarta ada lima dan di Leiden ada dua dan di London ada satu. Hikayat ini mengandung pantun yang menyentung tentang orang Nasrani dan Belanda, hikayat ini masih termasuk hikayat zaman peralihan yang awal-awal. Ada tiga motif Hindu terdapat dalam hikayat ini, yaitu :

                1. Ahlinujum yang curang

                2. Dua saudara berpisah, yang perempuan diambil isteri oleh putera raja

                3. Nahkoda yang loba; mengambil isteri dan harta orang lain.

Hikayat Berma Syahdan

                Hikayat Berma Syahdan adalah hikayat yang istimewa. Istimewa karena ia ada menyembut nama pengarangnya (Sastra lama biasanya tidak bernama). Salah satu naskah Jakarta (Koleksi C.St. 11) menyebut seorang yang bernama Syaikh Abu Bakar Ibn Omar sebagai pengarangnya. Diceritakan juga bahwa pengarang ini berumur 128 tahun dan sudah hidup sejak zaman Nuh. Naskah ini bertarikh 28hb April 1858

                Naskah Leiden memberi nama pengarang sebagai Syaikh Ibn Abu Bakar. Naskah Jakarta yang berasal dari Bengkulu juga menyebut Syaikh Ibn Abu Bakar sebagai pengarang. Winstedt berpendapat hikayat ini berasal dari abad ke 15, pada masa pemerintahan Melaka.

Hikayat Jaya Langkara

Hikayat ini termasuk salah satu naskah Melayu yang disebut oleh Werndly dalam nahunnya pada tahun 1763. yang terkenal adalah naskah yang tersimpan di Perpustakaan Kebangsaan Singapura. Naskah singapura ini disalin 15hb. Rabiul Awal H. 1237 (1863). Pemiliknya adalah seorang yang bernama Muhaidin dari Kampung Melaka. Winstedt pernah membuat ringgkasan cerita hikayat ini. Salinan Ruminya juga terdapat di Perpustakaan RAS,London.

Hikayat Indraputra

Hikayat Indraputra adalh sebuah hikayat yang sudah tua usianya. Valentijn (1726) pernah menyebutnya, Werndly mengutip beberapa bagian dalam Maleische Spraakkust (1736). Dan hikayat ini juga terdapat dalam bahasa Makasar, Bugis, Aceh , dan di dalam bahasa Cham di Indo-Cina. Hal ini menunjukkan bahwa cerita ini pasti sudah tersebar ke Indo-China sebelum agama Islam masuk ke Nusantara.

Menurut S.W.R Mulyadi hikayat pernah disebut di dalam tiga karya lain. Muruddin ar-Raniri pernah menulis dalam kitabnya Strat al-Mustakim bahwa kita “harus istinja dengan kitab yang tiada berguna pada syarak seperti Hikayat Sri Rama dan Indraputra dan barang sebagainya, jika tiada dalamnya nama Allah”. Di dalam karya lain yaitu Bustanu Salatin (1637) diingatkan bahwa barangsiapa yang beranak laki-laki atau perempuan jangan diberi membaca hikayat yang tiada berfaedah seperti Hikayat Indraputra, karena hikayat itu nyata dustanya. Taj as Salatin juga memberi peringatan yang hampir sama bunyinya. Anehnya di Filipin, hikayat ini dianggap sebuah epos Islam yang dinyanyikan di mesjid-mesjid di Marani sebagai alat penyebran Islam.

Hikayat Syah Kobat

Hikayat Syah Kobat atau Syahr al-Kamar pernah disebut Werndly dalam buku tata bahasanya (1736). Hikayat ini merupakan saduran bebas atau dari Hikayat Indraputra.

Hikayat Koraisy Mengindra

Menurut R.O. Winstedt hanya satu naskah saja yang dikenal. Naskah tersebut telah dicetak di Singapura. R.O. Winstedt rupa-rupanya tidak mengenal Hikayat Koraisy yang tersimpan di museum Jakarta. Hikayat Koraisy adalah judul lain bagi Hikayat Koraisy Mengindra. Di museum Jakarta ada dua naskah Hikayat Koraisy.

 

Hikayat Nakhkoda Muda

A. Dikenal juga dengan sebutan jikayat siti sara atau hikayat hikayat raja ajnawi.

B.  Hikayat ini sangat menarik bagi orang Eropa karena pernah digunakan dalam drama Shakespeare yang berjudul “all’s  well that ends well”.

Ada dua naskah hikayat ini:

1. naskah Leiden (cod. Or. 1763 (i)  tertulis di Batavia pada tahun 1825

2. naskah Jakarta (Bat. Gen. 77) merupakan salinan yang dibuat oleh W>M> Donseler  pada 29 November 1860berdasarkan sebuah naskah yang disalin di Makassar tahun 1814. Naskah Jakarta ini telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934 dan nama watak-wataknya telah disesuaikan dengan naskah Leiden.

Sinopsis hikayat nakhkoda muda:

Bercerita tentang seorang raja yang mengimpikan seorang permaisuri.setelah mendapatkan permaisuri, raja itu member ujian kepada sang permaisuri. Dengan kecerdikan permaisuri, akhirnya permaisuri itu dapat memenuhi apa yang dikehendaki oleh sang raja.lalu kekallah dia menjadi permaisuri raja gaznawi.

Hikayat Ahmad Muhammad

1. Hikayat ini juga berjudul HIKAYAT SERANGGA BAYU atau Hikayat Sukarna dan Sukarni

2. Hikayat sukarna-sukarni diterbitkan oleh A.F.Von Dewall.

3. Hikayat sukarna-sukarni bercerita tentang seorang menteri dari negeri Indera Pura bernama Maha Jaya membeli seorang anak bernama Ratna kasihan lalu diangkat sebagai anak dan diberi seorang istri. Ratna kasihan adalah orang yang sangat baik pandai berniaga dan pandai memelihara harta. Lalu ia mempunyai anak kembar dan diberi nama sukarna dan sukarni. Suatu waktu kedua bersaudara itu terpisah. Pada akhirnya bertemu kembali sukarna menjadi raja di sebuah kerajan dan sukarrni menjadi perdana menteri.

Isi hikayat ini berbeda dengan Hikayat Ahmad Muhammad yang dicap batu di Singapura pada tahun 1889. 

Hikayat Syah Mardan

1. Dikenal juga dengan nama Hikayat Indera Jaya dan Hikayat Bagermadantaraja

2. Hikayat  yang populer

3. Pernah diterjemahkan dalam beberapa bahasa nusantara seperti bahasa Jawa, Makassar, Bugis, dan Sasak.

4. Pada tahun 1736 Wrndly telah menulis bahwa “hikayat ini adalah satu cerita khayalan yang disusun untuk hiburan anak-anak supaya mereka gemar membaca”.

5. G. W.  J. Drewes telah menyelidiki hikayat ini dan versinya yang terdapat dalam bahasa Jawa yaitu cerita Angling Darma. Ia berpendapat bahwa cerita ini bukan sebuah cerita islam.

6. Cerita yang bersifat pengajaran yang terdapat dalam hikayat ini adalah sisipan kemudian yang bertujuan member pelajaran agama.

Hikayat Isma Yatim

Hikayat ini berusia dua abad. Valentijn telah menyebutnya pada tahun 1726, Werndly menyebut pula pada rahun 1736,  pada tahun 1825 Roorda van Eysinga telah menerbitkannya di Jakarta. Lalu hikayat ini dicetak di Singapura  “bagi kanak-kanak yang belajar dalam sekolah-sekolah Melayu”.

Menurut Werndly bahasa hikayat ini sangat indah

Hikayat ini adalah contoh hikayat zaman peralihan; pengaruh Hindu dan jawa sudah menipis dan sastra Melayu jatuh ke tangan penerjemah dan penyadur yang meniru contoh-contoh dari Arab dan Parsi.

 

 

orang solo

td lg ngobroL saMa tMen2.. awalnyaa c.. cuma ngobrol ringan sambiL nungGu ujan brenti..n paling enak kan sambil makan baks0..jdlaah Qta makan bakso..
pas makan bakso tuh,,Qta ngobroL lah ngaloR nGiduL kaan..waktu ituu sama rizka,elita,n astrii.. Qta semua ngobrol dg aiikna..lg asiik2 ngobrool..eh ternyaata si elita tuh gag nyambung sama apa yg Qta obRolinn..kebetulaan dia orang SOLO..
ntah kenapa tmen Qtaa yg dr SOLO tu emg gt..ada satu lagi tmen namanya ANGGIE..dy asli SOLO jugaa..n paling sering gag nyambung sama yg Qta obrolin klo pas ngobrol ma Qta..
sore ini rizka jugaa cerita kl tmennya pernah bilang ttg orang dari solo yang tingkahnya sama kyak anggie n elitaa ahahahahhaha.. (sorry ya orang solo..)
tp emang kenyataanya gt.. entah faktor apa yg bikin mereka kyk gt..n akhirnya meraka selalu jd bahan tertawaan..maksudnya selalu jd bahan banyolan.. abizz paling enak klo mereka jadi orang yang selalu bikin tertawa..

thx a lot orang solo..we love u..coz u make us  laugh during we together..

Rabu, 22 April 2009

bahasaku..

sebagai masyarakat Indonesia seharusnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. namun kenyataanya masyarakat Indonesia sering mengabaikan tata bahasa dalam penggunaan bahasa Indonesia. apalagi anak muda yang justru sering menggunakan bahasa "gaul" dalam kesehariannya. mereka cenderung sering menyelipkan bahasa asing dalam menggunakan bahasa Indonesia. mereka menganggap bahwa dengan menyelipkan bahasa asing mereka akan terlihat lebih modern. 
saya mempunyai teman asal Korea yang sedang belajar bahasa Indonesia di Fakulstas saya. saya pernah bertanya kepada salah satu dari mereka mengapa dia berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. jawabannya sungguh mengejutkan. dia mengatakan bahwa di negaranya jika seseorang bisa berbahasa Indonesia, orang itu dianggap pintar.
dari hal itu saya jadi menyadari betapa bobroknya moral kita. sehingga untuk mempelajari bahasa sendiri pun kita enggan. banyak yang memandang sebelah mata ketika seseorang mengambil jurusan sastra Indonesia. mereka biasanya menyepelekan sastra Indonesia. dulu, saya juga seperti itu tapi sekarang sadar bahwa sastra Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Belajar di sastra Indonesia ternyata tak hanya belajar bahasa Indonesia tetapi juga mempelajari bahasa Melayu, Sansekerta, Belanda, dan beberapa bahasa daerah.
semoga remaja Indonesia bisa lebih mencintai bahasa Indonesia...

kelemahan MINTA TOLONG

terkadang sedih ketika melihat acara minta tolong yang ditayangkan di RCTI.kenapa????
karena banyak sekali orang yang tidak mau menolong orang yang kesusahan. hal ini pasti miris sekali, hal ini berarti diantara kita masih banyak yang kurang terketuk hatinya.mungkin itulah yang menjadi tujuan acara tersebut. mungkin acara tersebut bertujuan untuk  mengetahui seberapa besar hati kita untuk menolong orang lain..
tapi, terkadang permintaan yang diajukan oleh tim minta tolong sangat berlebihan. contohnya ada seorang anak kecil yang menjual arang dengan harga yang sangat mahal.tentu orang akan berpikir 2x untuk membeli arang tersebut. apalagi zaman sekarang jarang orang yang menggunakan arang. dan anehnya mereka tidak mau menerima bantuan dengan cuma-cuma. bukankah orang yang tulus menolong itu tidak harus membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan????itu yang terkadang mematahkan niat orang untuk menolong. dan selama saya mengikuti perjalanan minta tolong, saya tidah pernah melihat ada orang yang mampu berhasil menjadi "si penolong". ketika terlihat ada orang mampu yang ingin menolong, tim minta tolong selalu mencurigai bahwa orang tersebut mengetahui keberadaan mereka. padahal belum tentu orang ini mengetahui keberadaan Tim Minta Tolong. sungguh kasian orang yang ingin beramal malah dituduh mencari imbalan.
ada hal lain yang muncul akibat adanya acara minta tolong. beberapa kali saya melihat ada orang yang meminta-minta dengan modus meniru gaya dari Tim Minta Tolong. dia menggunakan kata-kata yang sering digunakan oleh Tim Minta Tolong. sungguh buruk niat orang itu. mungkin dia berpikir bahwa dengan menggunakan cara itu pasti akan mendapatkan banyak uang karena pasti orang mengira di suruhan dari Tim Minta Tolong..
sungguh miris keadaan negeri ini..